USŁUGI

Instalacja maszyny

Naszym klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie, związane z instalacją i uruchomieniem maszyny, a także przeszkoleniem personelu, który będzie ją obsługiwał.

Doradzamy i pomagamy

Pierwszym krokiem jest wybór miejsca, w którym urządzenie zostanie zainstalowane. Takie miejsce musi mieć dostęp do zasilania, a także być odseparowane od źródeł zanieczyszczeń czy pyłów.

Po instalacji maszyny, przytwierdzeniu do podłoża, zamontowaniu i połączeniu jej wszystkich elementów, urządzenie zostaje podłączone do źródła zasilania i próbnie uruchomione.

Na tym etapie należy także odpowiednio skonfigurować i skalibrować maszynę, a także ewentualnie skorygować jej ustawienia.

Bezpieczna i efektywna praca

Finalnym krokiem jest przeszkolenie osób, które będą na bieżąco obsługiwać maszynę. Głównym aspektem, na który zwracamy szczególną uwagę, jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – dotyczących zarówno ludzi, jak i surowca, z którym pracuje urządzenie. Innym ważnym czynnikiem, który wpływa na niezawodność i efektywność pracy maszyny, jest jej prawidłowe użytkowanie i okresowa konserwacja.

Po przeszkoleniu personel może przystąpić do pracy z wykorzystaniem maszyn sortujących.

Nie ważne gdzie jesteś,
my i tak jesteśmy gotowi!